Co można odliczyć od ulgi termomodernizacyjnej?

Udostępnij

Ulga podatkowa na termomodernizację jest dostępna od 2019 roku. Obejmuje ona wszystkie inwestycje wykonane po 1 stycznia 2019 roku. Dowiedz się, jakie inwestycje możesz odliczyć od podatku, komu przysługuje ulga i jak wygląda obecna sytuacja. Z ulgi nadal będzie można korzystać na tych samych zasadach, ale w 2022 roku może zmienić się lista inwestycji uprawnionych do ulgi. O tym, jaką ulgę termomodernizacyjną można odliczyć w 2022 roku dowiesz się z wpisu.

Ulga termomodernizacyjna - na czym polega?

Od 1. stycznia 2019 roku podatnicy mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Zakłada ona odliczenie od dochodu lub przychodu wydatków związanych z termomodernizacją budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Z odliczenia mogą skorzystać podatnicy, płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy opłacają podatek według skali podatkowej (17% lub 23%)m podatek liniowy (19%) lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 53 tys. zł - bez względu na liczbę inwestycji podjętych w danym budynku. W sytuacji, gdy kwota odliczenia, nie znajduje pokrycia w rocznym dochodzie, ustawa przewiduje dokonywanie odliczeń w kolejnych latach. Czas na odliczenie obejmuje 6 lat, liczonych od końca roku podatkowego, w którym ponieśliśmy pierwszy wydatek związany z termomodernizacją.

Ważne: Z odliczenia nie mogą skorzystać właściciele budynków, które są w trakcie budowy. Odliczenie przysługuje jedynie budynkom już istniejącym. Ulgi nie można zastosować do inwestycji, których czas trwania przekracza 3 lata. Istnieje możliwość skorzystania z ulgi jeszcze przed zakończeniem inwestycji.

Ulga termomodernizacyjna - kto może z niej skorzystać?

Z ulgi mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych, którzy ponieśli koszty związane z termomodernizacją budynku. Ważną kwestią jest to, że osoba korzystająca z ulgi musi posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której dokonano inwestycji. Jeśli w budynku mieszkalnym znajduje się lokal użytkowy, jego powierzchnia nie może przekraczać 30% powierzchni całkowitej nieruchomości. Z ulgi mogą skorzystać zarówno ci, którzy ponieśli wydatki na termomodernizację z własnych środków, jak i ci, którzy zaciągnęli na ten cel zobowiązania kredytowe. Nie można jednak odliczyć od podatku tych kosztów, które zostały sfinansowane ze środków krajowych, np. programów realizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska. Ulga nie obejmuje również tych poniesionych kosztów, które zostały odliczone od dochodu w przypadku ryczałtu, zaliczone do kosztów lub w inny sposób zwrócone inwestorowi.

Ulga termomodernizacyjna co można odliczyć?

Ulga termomodernizacyjna może dotyczyć inwestycji, które zmniejszają zużycie energii cieplnej. W najbardziej ogólnym ujęciu dotyczy to działań, które zmniejszają zapotrzebowanie na energię wykorzystywaną do ogrzewania pomieszczeń, podgrzewania wody oraz realnie zmniejszają zużycie energii w budynku. Termomodernizacyjna ulga podatkowa obejmuje również inwestycje związane ze zmianą źródeł energii, np. przejście na korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Lista możliwości jest naprawdę długa, ale w 2022 roku czekają nas pewne zmiany. Ulga termomodernizacyjna co można odliczyć w tym roku?

Co możesz odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej w 2022 roku?

Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 30 listopada 2021 roku, od 1 stycznia. Ulga termomodernizacyjna nie będzie już obejmować kotłów węglowych. Natomiast na liście urządzeń nadal znajdują się kotły na biomasę, ale tylko wtedy, gdy ich eksploatacji nie zabrania uchwała podjęta przez sejmik województwa. Co jeszcze można odliczyć w ramach ulgi?

 • Pompa ciepła - zakup i montaż
 • Zakup stolarki okiennej i drzwiowej
 • Materiały budowlane użyte do ocieplenia budynku
 • kocioł gazowy, kocioł kondensacyjny
 • Budowa instalacji fotowoltaicznej
 • kolektory słoneczne
 • Węzeł cieplny z programatorem temperatury
 • Wykonanie połączenia z siecią gazową lub ciepłowniczą
 • Wymiana zbiornika na olej lub zbiornika na gaz
 • Wykonanie analizy termograficznej na budynku
 • Materiały instalacji grzewczej
 • Demontaż źródła ciepła na paliwo stałe
 • Wykonanie audytu energetycznego
 • Zakup materiałów do wdrożenia ogrzewania elektrycznego
 • Wymiana elementów grzejnych

Komentarze (0)

Zostaw komentarz