Jak określić efektywność pompy ciepła?

Udostępnij

Pompa ciepła, która spełnia Twoje wymagania energetyczne, będzie pracować wydajnie i pozwoli Ci zaoszczędzić pieniądze. Jak ocenić efektywność pompy ciepła? Specjalne wskaźniki pozwalają na szybkie porównanie dostępnych urządzeń. My skupimy się na najważniejszych współczynnikach efektywności, którymi są COP i SCOP.

Współczynnik COP - co to jest?

Współczynnik COP (Coefficient Of Performance) to najważniejszy wskaźnik efektywności pompy ciepła. Współczynnik COP (Coefficient of Performance) jest miarą efektywności urządzenia. Jest to stosunek wyprodukowanej energii cieplnej do energii elektrycznej zużytej podczas pracy urządzenia. Wartość tę można zinterpretować jako prostą zasadę: wyższy COP oznacza, że otrzymujemy taką samą ilość ciepła przy jednoczesnym mniejszym zużyciu energii elektrycznej. Oznacza to, że źródło energii jest wykorzystywane bardziej efektywnie.

COP jest wykorzystywany do klasyfikacji gruntowych pomp ciepła i ich powietrznych odpowiedników. Ważne jest, aby pamiętać, że COP nie mówi nam o wydajności konkretnego urządzenia w kontekście jego konstrukcji. Mówi nam jednak o warunkach pracy . Ze względu na ich zmienność, COP nie zawsze wskazuje aktualny stan.

Warto dokładnie sprawdzić, czy podawany przez producenta COP został obliczony z wykorzystaniem aktual nej normy (tj. PN-EN 14511). Parametry urządzenia mogą być bowiem oparte na nieaktualnej normie PN-EN 255. Jeśli tak się stanie, dane mogą być zniekształcone nawet o niewielki procent.

SCOP to sezonowy współczynnik efektywności dla pompy ciepła

SCOP to drugi wiarygodny wskaźnik wydajności pompy ciepła. Współczynnik ten jest bardziej wiarygodny, ponieważ uwzględnia zmienne warunki pracy pomp ciepła. Pozwala on na dokładniejsze oszacowanie kosztów eksploatacji i ogólnego ogrzewania domu. SCOP określa również transfer energii przez pompę ciepła oraz zużytą energię elektryczną w kontekście całego sezonu grzewczego, a nie tylko jednego momentu.

Należy pamiętać, że SCOP jest liczbą prognozowaną, którą wykorzystuje się przede wszystkim w analizach obliczeniowych, np. przy projektowaniu pompy ciepła lub podejmowaniu decyzji, czy jest to dobry pomysł. Bliźniaczy wskaźnik SPF służy do obliczania, czy pompa została zainstalowana i czy była użytkowana przez określony czas.

Jedyną różnicą pomiędzy tymi dwoma współczynnikami jest to, że są one oparte na rzeczywistych danych, a nie na szacunkach (ponieważ znamy zarówno rzeczywisty pobór mocy, jak i ilość dostarczonego ciepła).

Budowa i efektywność pompy ciepła

O ile prawidłowa instalacja może wpłynąć na efektywność pomp ciepła, o tyle najważniejszym czynnikiem jest konstrukcja pompy ciepła. Na efektywność pompy ciepła wpływa wydajność wszystkich komponentów, w tym zaworu rozprężnego, pompy obiegowej i grzałki płytowej. Sprężarka jest najważniejszym elementem całego układu. Pobiera ona bowiem prąd rozruchowy, który jest niezbędny do uruchomienia pomp ciepła.

Nowoczesne pompy ciepła występują ze sprężarkami inwerterowymi. Urządzenia te nie wymagają bufora wody grzewczej. Dzięki temu zmniejszają się straty ciepła związane ze sprężarkami ON-OFF, a także obniża się zużycie energii, co przekłada się na wyższą efektywność, a także niższe koszty eksploatacji.

Podsumowanie

Ważne jest, aby wybrać pompę ciepła, która ma odpowiednią wydajność. Dzięki temu unikniemy sytuacji, w której pompa ciepła będzie zbyt mała lub zbyt duża w stosunku do naszych potrzeb. Oba te scenariusze są niepożądane, ponieważ ryzykujemy wysokie koszty eksploatacji i niedogrzanie obiektu. W drugim niepotrzebnie zwiększamy naszą inwestycję początkową i nadwyrężamy żywotność pompy (krótkie cykle jej nie służą).

Warto porównywać pompy ciepła o różnych współczynnikach COP i SCOP, aby zaoszczędzić pieniądze i nerwy.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz