Jak ubiegać się o dofinansowanie do pompy ciepła

Udostępnij

Popularność działań mających na celu ograniczenie szkodliwych zanieczyszczeń powietrza wynika z troski o środowisko i nasze zdrowie. Smog jest jednym z najistotniejszych problemów, zwłaszcza w sezonie grzewczym. Walce z nim ma służyć rządowy program "Czyste powietrze". Pokażemy Ci, jak uzyskać dofinansowanie na pompę ciepła.

Na czym polega program Czyste Powietrze?

Czyste Powietrze to rządowy program, który działa od drugiej połowy 2018 roku. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stworzył go w celu zwiększenia efektywności energetycznej i ograniczenia emisji z istniejących domów jednorodzinnych oraz całkowitego wyeliminowania zanieczyszczeń generowanych przez nowe budynki mieszkalne. Z dotacji można sfinansować wiele różnych inwestycji, w tym wymianę starych kotłów na modele nowszej generacji, instalację ogrzewania elektrycznego czy zakup pompy ciepła.

Możliwości są nieograniczone. środki dostępne w ramach programu Czyste Powietrze mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków takich jak ocieplenie budynku czy wymiana stolarki. Mogą być również wykorzystane do opłacenia odnawialnych źródeł energii, takich jak fotowoltaika.

Jakie są warunki uzyskania dotacji?

Program Czyste Powietrze oferuje dofinansowanie dla właścicieli i współwłaścicieli jednorodzinnych domów mieszkalnych . Właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych mogą również skorzystać z funduszy, jeśli posiadają odrębne księgi wieczyste. Najważniejszym czynnikiem decydującym o wysokości wsparcia finansowego jest dochód wnioskodawcy.

Aby móc ubiegać się o dopłatę na poziomie podstawowym , nasze roczne zarobki nie mogą przekraczać 100 000 zł .(W przypadku wielu źródeł dochodu suma ta nie może przekroczyć tej kwoty). Jeśli spełniamy te warunki i zdecydujemy się na usunięcie źródła ciepła i zainstalowanie gruntowej pompy ciepła lub pompy ciepła powietrze-woda, możemy ubiegać się o dotację w wysokości 25 000 zł. Jeśli inwestycja zostanie powiększona o instalację fotowoltaiczną, kwota ta wzrośnie o 5.000 zł.

Dla beneficjentów z mniejszym budżetem przewidziano wyższy poziom dotacji. Dochód gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

  • 1400 zł dla wieloosobowego gospodarstwa domowego
  • 1960 zł dla gospodarstwa jednoosobowego

Z podwyższonej kwoty mogą skorzystać również osoby prowadzące działalność gospodarczą. Ich dochody nie mogą jednak przekraczać 30 minimalnego wynagrodzenia. Dofinansowanie wzrasta z 32 tys. zł do nawet 37 tys. zł. jeśli dodatkowo zamontuje się mikroinstalację fotowoltaiczną. Świadczenie można przeznaczyć na zakup pompy ciepła do ogrzewania, podgrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Jak ubiegać się o dotację na zakup pompy ciepła?

Oddziałem odpowiedzialnym za wnioski o dofinansowanie jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOSiGW). Działa on na terenie województwa, w którym ma być remontowany budynek. Komplet dokumentów (tj. Aktualny formularz i wszystkie załączniki można znaleźć na aplikacji WFOSiGW, lub na gov.pl. Obie platformy umożliwiają składanie wniosków drogą elektroniczną bez wychodzenia z domu. Beneficjenci nie posiadający dostępu do internetu mogą złożyć wniosek osobiście w urzędzie.

Rozpatrywanie i ocena wniosków trwa nie dłużej niż 30 dni. dofinansowanie może dotyczyć nawet projektów, które zostały zrealizowane do sześciu miesięcy przed złożeniem dokumentów.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz