System biwalentny lub pompy ciepła w zespołach grzewczych

Udostępnij

System ogrzewania biwalentnego to taki, w którym pompy ciepła wspomagane są przez tradycyjne źródło ogrzewania. W naszym klimacie jest to najczęściej kocioł elektryczny lub grzejnik. Dowiedz się, jak działa system ogrzewania biwalentnego, jakie są jego wady i zalety, a także w jakich domach można go zastosować.

Co to jest system biwalentny?

Dwuwartościowy systemy są kombinacją różnych źródeł ciepła , w których pompy współpracują np. z kotłem olejowym, gazowym lub na paliwo stałe, ale także z grzałką lub kotłem elektrycznym. Oczywiście w takiej instalacji pompa ciepła może mieć niższą moc grzewczą niż wynika to z zapotrzebowania na moc grzewczą budynku. Przekłada się to na niższe koszty zakupu i montażu całego systemu.

Ważne jest, aby pompy ciepła w układzie biwalentnym wytwarzały minimum 50% mocy grzewczej budynku. Sterownik pompy ciepła powinien automatycznie włączać i wyłączać drugie źródło ciepła.

W zależności od trybu pracy system biwalentny można podzielić na system równoległy, system alternatywny lub system monoenergetyczny.

  • System biwalentny alternatywny - Do określonej temperatury zewnętrznej (np. Pompa ciepła odpowiada za ogrzewanie budynku przy temperaturze -10 stopni Celsjusza. Jeśli temperatura spadnie poniżej tego poziomu, ogrzewanie zapewnia alternatywne źródło (np. kocioł, grzałka elektryczna). Najczęściej system ten stosowany jest z pompami wykorzystującymi powietrze zewnętrzne (pompy powietrzne).
  • Równoległy system ogrzewania biwalentnego - Pompa ciepła ogrzewa budynek do zadanej temperatury. Kocioł dogrzewa dom, jeśli temperatura spadnie poniżej tej granicy. Pompa nie wyłącza się jednak, jak w przypadku systemu alternatywnego. Kocioł przejmuje całe obciążenie grzewcze i wyłącza je przy dalszym spadku temperatury. Oznacza to, że konwencjonalne źródło ciepła nie pokrywa mocy grzewczej pompy ciepła. System ten najczęściej stosowany jest z pompami gruntowymi i wodnymi.
  • Układ równoległy monopower bi walentny to najczęściej spotykany układ biwalentny, w którym pompy ciepła współpracują z grzałką elektryczną. Grzejnik elektryczny lub kocioł służy do ogrzewania budynku, gdy temperatura spada poniżej określonego punktu.

Jakie są zalety i wady biwalentnych systemów grzewczych (połączony system grzewczy)?

Jak każdy system grzewczy, również system kombinowany ma swoje zalety i wady. Mówiąc o plusach, system biwalentny to możliwość częściowego ogrzewania domu naturalnymi źródłami ciepła .

Kolejną zaletą jest pełna automatyzacja takich systemów. Pompa ciepła w układach biwalentnych, w zależności od sposobu działania, automatycznie wyłącza ciepło lub jest wspomagana przez inne urządzenie grzewcze, jeśli temperatura zewnętrzna spadnie poniżej określonego poziomu, np. -10 stopni Celsjusza.

Wyższe koszty inwestycyjne związane z zakupem dwóch urządzeń grzew czych to niektóre z wad. Jednak koszty te mogą być z nawiązką zrekompensowane przez zainstalowanie źródła ciepła o mniejszej mocy. Jeśli system ogrzewania biwalentnego został prawidłowo zainstalowany. Jeśli nie, koszty eksploatacji ogrzewania mogą być wyższe niż początkowo zakładano.

Kiedy można zastosować system biwalentny w domu?

Niewątpliwie zastosowanie pomp ciepła ma wiele zalet i to niezależnie od zastosowanego systemu - kombinowanego (biwalentnego) czy monowalentnego, gdy pompa ciepła jest jedynym urządzeniem grzewczym, które pokrywa całkowite zapotrzebowanie na ciepło.

System monowalentny nie wszędzie może być stosowany. Obliczenie zapotrzebowania na ciepło (HPC), audyt energetyczny, określają jego prawidłową pracę i zastosowanie. Bardziej praktyczny jest system, który składa się z dwóch połączonych systemów, najlepiej pompy ciepła i grzałki (równoległy system monowalentny).

Zanim zainwestujesz w pompy ciepła, weź pod uwagę warunki klimatyczne panujące w Twojej okolicy i porównaj koszty eksploatacji i zakupu różnych modeli.

Pamiętaj, że temperatura zewnętrzna obliczona dla prawie całej Polski wynosi -20 stopni C. Jednak tak silne mrozy zdarzają się rzadko i przez większość sezonów grzewczych system nie zużywa nawet połowy mocy.

Sprawdzając temperaturę na zewnątrz, nie kieruj się średnią miesięczną czy sezonową. Zamiast tego posługuj się temperaturą godzinową. Dzięki temu uzyskasz dokładne dane o rozkładzie temperatury. Dzięki temu będziesz mógł określić czas, w którym w systemie biwalentnym będzie musiało pracować dodatkowe źródło ogrzewania.

Ważne jest, aby umieszczać pompy ciepła tylko w budynkach, które zostały dla nich zaprojektowane. Można to sprawdzić samodzielnie. W chłodny dzień ustaw temperaturę kotła na 50 stopni Celsjusza. Następnie podkręć termostaty. Jeśli komfort cieplny budynku jest wystarczający, jest on gotowy do instalacji pompy ciepła.

Prawdopodobnie taka sytuacja będzie miała miejsce również w Twoim domu. W tym przypadku optymalnym systemem byłby biwalent monoenergetyczny, z pompami ciepła i elektrycznym źródłem ciepła. Zapewnia ona 85 do 95 procent ciepła, a kocioł lub grzałka elektryczna dodaje ciepła.

Taki system biwalentny można zastosować w wielu domach jednorodzinnych. Pompa ciepła wytwarza prawie 100% potrzebnej energii. Drugie źródło ciepła jest uruchamiane, aby uzupełnić różnicę i zapewnić komfort cieplny w budynku, gdy temperatury zewnętrzne są wyjątkowo niskie.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz