Czy Vortex zawsze jest dobry?

Udostępnij

1 Ulubiona pompa operatorów przepompowniścieków

Ze względu na swoją trwałość, pompa wirowa jest bardzo udaną konstrukcją do zastosowań w ściekach komunalnych. Wirniki wielołopatkowe vortex znajdują się na górnym końcu woluty pompy i mają oś równoległą do przepływu cieczy. Umożliwiają one cyrkulację cieczy w korpusie pompy przy znikomym kontakcie z zanieczyszczeniami ściekowymi (podobnie jak dzieje się to w bębnie pralki Frania). Ponieważ ciecz jest omywana tylko wokół wirnika, ciała stałe i długie włókna mogą być zatrzymane, a duże ilości gazów mogą być tolerowane.

SuperVortex ma stromą konstrukcję, co pozwala mu osiągnąć wysokie ciśnienie przy małej wydajności. Jest to szczególnie przydatne, gdy ścieki muszą być pompowane na duże odległości.

Operatorom przepompowni ścieków wydaje się, że duży wolny "przelot równoważny", którego średnica wynosi 80 mm, jest wystarczającą rekomendacją. Dlatego w tzw. Specyfikacjach Technicznych Wykonania, Odbioru Robót Budowlanych często pojawiają się zapisy o zastosowaniu wirników vortex, co może ograniczać zdolność Projektanta do podejmowania racjonalnych decyzji. Mimo, że pompy wirowe są generalnie dobre, to są sytuacje, w których nie są zalecane. Powyższą tezę zademonstruję na przykładzie obliczeniowym.

Dane początkowe:

 • Ilość ścieków na dopływie do przepompowni Q= 4,0 Dm3l/s = 14,4 M3/h
 • L= 3991 m długość rurociągu tłocznego
 • Średnica rurociągu PE90x5,4 mm
 • Geometryczna różnica wysokości DH= 11,30m

Dla przybliżonego odwzorowania układu pompowego trasę rurociągu podzielono na odcinki z oporami od R1 do R7 ograniczone punktami wysokościowymi oznaczonymi jako węzły: KRP-W1-W2-W3-W4-W5-W6-PK2.

2. Armatura dla pomp wirowych SuperVortex

Parametry systemu

 • Rzędna odniesienia 0,00 [m].
 • Rzędna wylotu 60,20 [m].
 • Ciśnienie w kolektorze 0,000 [MPa].
 • Przepływ całkowity 16,08 [m3/h].
 • Sprawność sieci 0,1335
 • Jednostkowe zużycie energii 1,0436 [kWh/m3].

Odporność:

Węzły:

Przepompownie ścieków.

3. Zamontowanie pompy do rozdrabniacza

Parametry układu

 • Rzędna odniesienia 0,00 [m].
 • Rzędna wylotu 60,20 [m].
 • Ciśnienie w kolektorze 0,000 [MPa].
 • Przepływ całkowity 16,63 [m3/h].
 • Sprawność sieci 0,2287
 • Jednostkowe zużycie energii 0,5384 [kWh/m3].

Odporność:

Węzły:

Przepompownie ścieków.

4. Podsumowanie wyników.

Uwagi dotyczące obliczeń:

Jest to oczywiste. Wniosek jest oczywisty. W powyższym przykładzie wskaźnik energii potrzebnej do przepompowania 1 m3 ścieków przez pompę wyposażoną w ten wirnik jest dwukrotnie wyższy niż w przypadku pompy wyposażonej w wirnik szlifujący. Poniższa symulacja przedstawia koszty energii elektrycznej przepompowni obsługującej wieś 1000 Mk w ciągu 5 lat.

 • Ilość ścieków na dobę 1000 x 0,01 = 100 m3/dobę
 • Koszt energii elektrycznej 0,45 zł/kWh
 • Jednostkowa stawka dla pompy z wirnikiem SuperVortex 1,0436kWh/m3
 • Stawka jednostkowa dla pompy z wirnikiem chopper 0,5384kWh/m3

Ksv = 100x 365x5x 0,45x 1,0436 = 85 705,65 zł + TVA

KR = 100x365x5x 0,45x 0,5384 = 44 216,10 zł + TVA

Ten przykład pokazuje, że mimo iż pompy szlifierskie mają krótszą żywotność, to w pewnych warunkach mogą być nadal przydatne.

5 / 5 ( 22 głosy )

Komentarze (0)

Zostaw komentarz