Czy fotowoltaika jest opłacalna? Fotowoltaika jest opłacalna!

Udostępnij

 

Dziś odpowiemy na kluczowe pytanie: Czy fotowoltaika się opłaca? Większość klientów decyduje się na inwestycję w fotowoltaikę ze względu na możliwość uzyskania zysków finansowych. Aspekty ekologiczne i chęć posiadania zielonej energii są dodatkowym atutem. To właśnie chęć zobaczenia szybkiego zwrotu zainwestowanych środków i realnych oszczędności na przestrzeni wielu lat jest najbardziej pociągająca.

Kiedy fotowoltaika się opłaca? Jak zwiększyć rentowność swojej instalacji

Po pierwsze, musimy upewnić się, że mamy kompletną umowę z zakładem energetycznym. Pozwoli nam ona na rozliczanie się z zakładem energetycznym z wykorzystaniem systemu bonifikat. Polega on na tym, że z każdej kWh energii z sieci możemy odzyskać 0,8 kWh (lub 0,7kWh dla instalacji większych niż 10 kW). Wartości te są określone w ustawie o OZE. Ustawa ta określa również, że taki system wsparcia musi trwać do 2039 roku.

Dotyczy to tylko energii, która nie jest zużywana w gospodarstwie w ciągu 24 godzin od jej wytworzenia. Dlatego ważne jest, aby zwiększyć samokonsumpcję. Oznacza to, że zużywa się energię tylko w ciągu dnia, zaraz po jej wyprodukowaniu. Ten domyślny poziom mieści się w granicach 15-20%, a zwiększenie go do jak najwyższego poziomu pozwoli na zmniejszenie "daniny energetycznej" płaconej zakładowi energetycznemu. Oczywiste jest, że nie każdy może wykonać te operacje ze względu na swój styl życia. Można jednak pomóc, programując niektóre urządzenia tak, aby działały przez określoną godzinę.

Fotowoltaika - jak dobrze dobrać moc instalacji?

Przed zainstalowaniem panelu fotowoltaicznego należy najpierw ocenić zapotrzebowanie na energię elektryczną w ciągu ostatnich kilku lat. Powinniśmy również zastanowić się, czy w najbliższym czasie planujemy zwiększyć zużycie. Korzystanie z dodatkowych urządzeń elektrycznych (np. klimatyzatorów, pomp ciepła do centralnego ogrzewania, czy podgrzewaczy ciepłej wody. Powinniśmy dostosować moc proponowanej instalacji do aktualnego zużycia energii w gospodarstwie domowym.

Przykład:

2020 zużycie energii w gospodarstwie: 4200 kW. W gospodarstwie planowana jest instalacja klimatyzatora, który będzie pracował przez 6 godzin każdego dnia przez 3-4 miesiące. (Zużycie klimatyzatora około 1 kWh na godzinę pracy) + 700 kWh dodatkowo

Wariant bez klimatyzatora:

4200 * 1,2 = 5040 Kilowatów - Szacunkowa moc instalacji - ok. 5 kW

Wariant z klimatyzacją instalacyjną

(4200 + 700). *1,2 = 4900 *1,2= 5880 kWh - wskazana moc instalacji - około 6 kW.

Z powyższego przykładu wynika, że moc instalacji odnosi się do optymalnych lub zbliżonych do optymalnych warunków jej montażu.

- Nachylenie połaci dachowej lub konstrukcji terenu od strony południowej do około 30 stopni

- Nachylenie połaci dachowej lub budowli ziemnej w zakresie 25-45 stopni.

Instalacja o mocy zainstalowanej 1 kW powinna produkować co najmniej 1000 kWh energii rocznie.

Nie oznacza to, że fotowoltaika nie może być stosowana w mniej korzystnych warunkach. Instalacje zorientowane w kierunku wschód-zachód będą produkować mniej energii, nawet o 20% mniej. Możemy jednak uzyskać np. lepszy profil aktualnego wykorzystania gospodarstwa. Do wyprodukowania tej samej ilości produktu będziemy potrzebowali nieco większego gospodarstwa, co spowoduje wyższe koszty inwestycyjne.

Koszty energii elektrycznej - ile płacimy za prąd?

Skupimy się na analizie ekonomicznej instalacji fotowoltaicznych. Przyjrzyjmy się najpierw kosztom energii elektrycznej kupowanej od zakładu energetycznego.

Koszt energii elektrycznej składa się z dwóch głównych składników, do których należą:

- Opłata za energię czynną - Cena za ilościowe zużycie energii

- Opłata dystrybucyjna - Obejmuje cenę przesyłu energii, utrzymania sieci oraz opłatę OZE.

Według stawek różnych operatorów, 1 kWh kosztuje od 0,60 zł do 1,70 zł za kilowatogodzinę. Opłata mocowa jest doliczana do rachunku za prąd od początku roku. Niestety jest to podatek stały, którego nie da się zrekompensować pracą instalacji fotowoltaicznych. Jego wysokość jest uzależniona od ilości zużywanej energii. Zdecydowana większość gospodarstw domowych będzie mieściła się w górnym przedziale. Miesięczna opłata wynosi więc niecałe 13 zł.


Czy fotowoltaika się opłaca? Studium przypadku.

Zakładając średni koszt jednej kWh na poziomie 0,65 zł i trzymając się powyższych przykładów, gospodarstwo domowe przy zużyciu 4 200 kWh rocznie zapłaci za prąd w 2021 roku około 2 730 zł (bez opłaty mocowej i kilkunastu złotych miesięcznie innych opłat stałych).

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 5 kW z wysokiej jakości komponentami będzie Cię kosztować od 25 do 30 tysięcy złotych w zależności od rodzaju pokrycia dachowego i długości trasy kablowej.

Średnio daje to kwotę 27,5 mln zł. Widzimy, że inwestycja zwraca się w ciągu 10 lat przy rocznych oszczędnościach na poziomie 2700-2750 zł.

Powyższe obliczenia zakładają, że energia elektryczna jest wyceniana po stałej cenie. Pewne jest, że w najbliższych latach cena energii elektrycznej znacznie wzrośnie. Wynika to z rosnących kosztów uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Są one ważne w gospodarce energetycznej, która w dużej mierze zależy od spalania węgla w Polsce.

Jeśli przyjmiemy wzrost cen na poziomie 4% rocznie, to w 2025 roku za tę samą ilość (4200 kWh) energii zapłacimy 3193,70 zł. W 2030 roku zapłacimy 3885,60, zł.

Po zsumowaniu tych wartości widać, że instalacja będzie samowystarczalna po 8,5 roku. Jest to maksymalny czas zwrotu, jeśli nie ma żadnych dotacji i dofinansowań. Te mogą skrócić czas zwrotu inwestycji nawet o 2 lata.

Fotowoltaika - czy warto korzystać z dotacji?

Należy pamiętać, że rozważając instalacje PV mamy wiele możliwości wsparcia. Pomagają one przyspieszyć okres zwrotu kosztów po instalacji.

Kredyt ten nosi nazwę termomodernizacyjnej ulgi podatkowej. Dzięki niej możemy odliczyć od podatku dochodowego 17, 19, lub 32% w zależności od progu rozliczenia podatkowego, wartość inwestycji (maksymalnie 53 tysiące złotych). Taką kwotę płacimy za instalację kosztującą 27,5 tys. zł.

Program Mój Prąd wraca od 1 lipca. Zakładając, że możemy odzyskać 5 tys. zł za montaż instalacji fotowoltaicznej, jest to możliwe ponownie. Nie wiadomo jednak, czy wartość dotacji ulegnie zmianie. Nieco niższa będzie kwota ulgi podatkowej na termomodernizację. Będzie ona odliczana od dotacji w ramach programu Mój prąd.

Przykład:

Koszt instalacji - 27,5 tys. zł

Koszt dotacji Mój Prąd to 22,5 tys. zł

Koszt po dotacji Mój Prąd i uldze termomodernizacyjnej. Kwota ulgi termomodernizacyjnej wyniesie od 3825 zł do 18,675 mln zł.

Ten wariant zwraca się w niespełna siedem lat. Czas ten może zostać skrócony przez rosnące ceny energii. O dotacjach z programów regionalnych nie wspominamy, gdyż mogą one skrócić okres zwrotu inwestycji nawet do 2 lat. Po dwóch latach zaczynamy zarabiać na instalacji, która będzie działać przez lata. Instalację fotowoltaiczną można wykonać ze zdecydowanej większości komponentów dostępnych na rynku. Co najmniej 10-letnia gwarancja. Mamy pewność, że instalacja nie będzie wymagała dodatkowego wkładu finansowego przez minimum 10 lat. Dzięki temu zyskują Państwo większy zwrot z inwestycji.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz