Jak uzyskać dofinansowanie na pompy ciepła i fotowoltaikę? Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc skorzystać z programu Mój Prąd?

Udostępnij

Systemy fotowoltaiczne zwiększają niezależność energetyczną i obniżają rachunki za prąd. Teraz możesz obniżyć koszt takiej inwestycji dzięki dotacjom i dofinansowaniom, takim jak program Mój Prąd. Możesz dowiedzieć się, z jakich dotacji możesz skorzystać i ile zaoszczędzisz dzięki dofinansowaniu do fotowoltaiki.

Jakie są źródła dotacji na instalację fotowoltaiczną?

Dotacje na fotowoltaikę można uzyskać z kilku źródeł. O dotacje na panele fotowoltaiczne możesz starać się z programów zakładających dotacje na fotowoltaikę:

 • Program Moja Energia Elektryczna
 • Program Agroenergia
 • Program "Czyste powietrze
 • Program Energia Plus,
 • Program Prosument 2
 • Programy regionalne

W zależności od celu, program może być skierowany do jednej lub kilku grup (np. domy jednorodzinne, gospodarstwa rolne, wspólnoty mieszkaniowe). Wysokość dopłat będzie różna, o czym przekonasz się w kolejnych akapitach.

Dotacje na fotowoltaikę nie są jedyną formą częściowego finansowania instalacji fotowoltaicznej. Dzięki nim możesz sfinansować swoją instalację fotowoltaiczną lub możesz ubiegać się o kredyty w bankach.

Sprawdź też, czy przysługuje Ci ulga podatkowa na termomodernizację. Możesz odliczyć do 53 000 zł na samą PV i tyle samo z małżonkiem/mieszkańcem razem - 106 000 zł.


Kto może ubiegać się o dotację na fotowoltaikę

Dotacja na panele fotowoltaiczne znacznie obniży koszt Twojej inwestycji, dlatego będziesz miał krótszy okres zwrotu inwestycji . Wcześniej jednak musisz poznać odpowiednie programy pod kątem ich przeznaczenia:

 • Mój prąd - prosumenci, Osoby fizyczne, które wytwarzają energię elektryczną o mocy od 2-10 kW, a następnie oddają ją do sieci energetycznej.
 • Agroenergetyka: Rolnicy, którzy posiadają lub dzierżawią nieruchomość o powierzchni od 1 do 300 ha przez okres krótszy niż rok.
 • Czyste powietrze - Właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych (obowiązuje limit dochodów: 1. Podstawowy poziom dofinansowania - roczny dochód nie może przekroczyć 100 000 zł; 2. Podwyższony poziom wsparcia - 1 960 zł miesięcznie na gospodarstwo domowe w przypadku gospodarstw jednoosobowych oraz 1 400 zł/osobę w gospodarstwach wieloosobowych);
 • Energia Plus to dotacja na fotowoltaikę dla firm.
 • Prosument 2 Osoby fizyczne, Wspólnoty mieszkaniowe, Spółdzielnie mieszkaniowe, Jednostki samorządu terytorialnego;
 • Dotacje na fotowoltaikę z gmin - warunki i kwoty dotacji mogą się różnić w zależności od programu lub regionu.

Jaka jest wysokość dotacji na instalację fotowoltaiczną?

Dotacje na fotowoltaikę wynoszą od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych - w zależności od programu i skali inwestycji:

 • Mój Prąd- 5 000 zł na Inwestycję, ale nie więcej niż 50% kosztów na instalację PV
 • Agroenergia ma dwa progi. Może to być do 20% ceny instalacji solarnej, ale nie więcej niż 15 000 zł, jeśli jest to 10-30 kW. Lub do 13% ceny instalacji solarnej, ale nie więcej niż 20.000 zł, jeśli jest to 30-50 kW.
 • Czyste powietrze - Program łączy się z dotacją Mój Prąd, dzięki czemu zamiast 32 000 zł (5k zł z programu Mój Prąd na montaż paneli fotowoltaicznych) można otrzymać 337 000 zł.
 • Energia Plus: Dotacje na fotowoltaikę do 50% lub pożyczki do 85% na koszty kwalifikowane
 • Prosument2 - Dotacja w wysokości od 15% do 30% kosztów lub oprocentowanie pożyczki w wysokości 1% z maksymalnym okresem spłaty 15 lat.

Jak ubiegać się o dotację na fotowoltaikę?

Najpopularniejszym programem dofinansowania fotowoltaiki jest Mój Prąd. Wniosek do tego programu składasz online, korzystając ze strony mojprad.gov.pl. Program realizowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Mój Prąd, ze względu na swoją popularność, to jednak długi czas rozpatrywania wniosków - nawet do 4 miesięcy.

Wnioski o dotacje na fotowoltaikę w innych programach

 • Agroenergia, Energia Plus - elektronicznie poprzez Generator Wniosków Dotacyjnych (https://gwd.nfosigw.gov.pl);
 • Czyste Powietrze- Znajdź informacje na stronach internetowych Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które są właściwe dla Twojego obszaru.
 • Prosument2 - informacje można znaleźć na stronie internetowej i w oddziałach banków, które uczestniczą w tym programie oraz na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jakie źródła dotacji istnieją dla pompy ciepła?

Jeśli wziąć pod uwagę dotacje, fotowoltaika daje duże możliwości pozyskania dodatkowych środków. Mniej popularne są programy wspierające zakup i montaż pompy ciepła.

Program Czyste Powietrze jest nadal dostępny dla osób prywatnych. Dotyczy to domów jednorodzinnych i budynków mieszkalnych, które posiadają własne księgi wieczyste.

Zasady programu są takie same jak te, które obowiązują przy dofinansowaniu panelu fotowoltaicznego (sprawdź poniżej). W zależności od rodzaju i modelu zainstalowanej pompy ciepła, możesz kwalifikować się do:

 • Podstawowy poziom wsparcia (dotacja do 25.000 zł bez mikroinstalacji fotowoltaicznej i 30.000 zł z instalacją PV);
 • Wzrost wsparcia (dotacja do 322.000 zł dla mikroinstalacji fotowoltaicznych i 37.000 zł dla instalacji PV).

Przysługuje Ci ulga podatkowa na termomodernizację, jeśli zainstalujesz pompy ciepła (do 53 000 zł dla każdej osoby i 106 000 zł dla każdego małżonka).

Rolnicy mogą ubiegać się o dotację w ramach programu Agroenergia. Dotacje te przysługują na pompy ciepła o mocy od 10 do 50 kW. Złożenie wniosku musi być uzależnione od wykonania audytu energetycznego. Audyt ten powinien rekomendować zakres przedsięwzięcia. Forma i wysokość dotacji są takie same jak w przypadku instalacji fotowoltaicznej.

Widać, że instalacja systemu PV kwalifikuje się do dotacji w większym stopniu niż inne wnioski. Dotacja Mój Prąd jest najlepszą i najbardziej popularną opcją dla osób fizycznych. Dotacje z programu Czyste Powietrze są dostępne dla pomp ciepła.

Poznaj naszą ofertę i znajdź idealne rozwiązanie dla siebie i swojej firmy.

OFERTA

Komentarze (0)

Zostaw komentarz